Nemoci a chirurgie drobných savců

Ve spolupráci s firmou Samohýl group pořádáme cyklus odborných seminářů zabývajících se problematikou medicíny drobných savců.

Semináře probíhají v Hradci Králové v datech

14.1. - 15.1.2017

28.1. - 29.1. 2017

11.- 12.2. 2017

25.2 - 26.2. 2017

11. - 12.3.2017

Registrace je možná na celý cyklus, na víkendový seminář nebo i na jednotlivý den.

Registrace je možná u obchodních zástupců firmy Samohýl group nebo na sekretariátu společnosti: Tereza Vágenknechtová, tel: +420605285038, email: tereza.vagenknechtova@samohyl.cz