Workshops in English language 

Popis praktických seminářů

Seminář je vždy složen z úvodní teoretické části a praktické části. Výuka probíhá na kadáverech.


1. Amputace, terapie pododermatitid

- Výukový materiál: morče, křeček/křečík 

- Náplň: amputace prstu, amputace hrudní končetiny,                amputace pánevní končetiny, terapie podermatitid


2. Chirurgická terapie onemocnění močového traktu

- Výukový materiál: králík

- Náplň: katetrizace uretry, uretrotomie, cystotomie, nefrotomie, nefrektomie


3. Vybrané chirurgické zákroky na hlavě králíka - otitidy, oční chirurgie, extrakce řezáků

- Výukový materiál: králík

- Náplň: ablace zvukovodu, kyretáž tympanické buly, enukleace, eviscerace očního bulbu, extrakce řezáků, intraorální extrakce premolárů a molárů  


4. Kastrace samce a samice

- Výukový materiál: morče, potkan

- Náplň: abdominální kastrace samce, laterální/boční ovariektomie, ovariohysterektomie přístupem linea alba  


5. Stomatologie drobných savců (plán 2018)

- Výukový materiál: králík, morče

- Náplň: korekce velikosti korunek řezáků, premolárů a molárů; extrakce řezáků, extrakce premolárů, apikoektomie, řešení odontogenních abscesů - extraorální přístup k mandibulárním a maxilárním premolárům a molárům


Díky velkému zájmu o praktické workshopy prosíme o vyplnění dotazníku, který je určen pro veterinární lékaře a studenty. Akce budou pořádány na základě Vašich komentářů a vyplněných údajů.