Poradenství, konzultace a výuka

Konzultační služby ve vaší ambulanci 
"přijedeme, zaučíme - zítra operujete sami"

Cílem služby "přijedeme, zaučíme - zítra operujete sami" je naučit veterináře danou dovednost ať už se jedná o interpretace RTG snímků, odběry krve nebo chirurgický zákrok. Vše probíhá "step by step" technikou, vše je vysvětleno tak aby se stala daná technika rutinou v praxi veterinárního lékaře.

Rádi dojedeme na Vaši kliniku. Nabízíme konzultaci vašich pacientů, interpretaci RTG a CT vyšetření. Zhodnocení laboratorních nálezů u jednotlivých případů a následné terapeutické kroky. Jsme připraveni konzultovat vybavení kliniky a navrhnout postupy pro zlepšení.

V rámci návštěvy na Vašem pracovišti lze provést praktické vedení u základních úkonů klinické praxe drobných savců a to zejména: odběry krve, kanylace, vyšetření dutiny ústní, katetrizace, vyšetření uší.

Na vyžádání lze poskytnou praktické vedení při chirurgických zákrocích nebo asistenci při korekci zubů.

Veškerá činnost bude probíhat na pracovišti objednatele služby. Objednatel zajišťuje materiálně technické zabezpečení.