Workshop amputace


Informace

Kdy: 18.3.2018

Kde: Brno, Medelova Univerzita

Cena: 5.100,- CZK

Obsah semináře:

Seminář je zaměřen na zvládnutí ošetření pododermatitidy a techniky amputace prstů a končetin u drobných savců.

Každý z účastníků bude mít k dispozici jeden kadáver, na kterém si prakticky vyzkouší ošetření pododermatitidy, amputaci prstu, amputaci hrudní končetiny v humeru, amputaci hrudní končetiny v lopatce, amputaci pánevní končetiny ve femuru.

Cena zahrnuje účast na úvodním teoretickém semináři a praktické výuce, občerstvení a výukové materiály.

Každý z účastníků bude mít k dispozici výukový materiál (kadáver), spotřební materiál (dezinfekce, roušky, rukavice, a další) a šicí materiál. Chirurgické nástroje a ochranný oděv si každý účastník zajistí sám.

Počet účastníků je omezen na 20.

Lektorské vedení zajišťují:

 MVDr. Karel Hauptman, Ph.D. 

doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal Medicine and Surgery)

Po registraci na tuto odbornou akci obdržíte do 10 pracovních dnů potvrzující email s dalšími informacemi ohledně platby, případné fakturace a podmínek účasti na semináři.

- Registrace na seminář je platná po uhrazení účastnického poplatku.

- Storno podmínky:

  1. Při zrušení rezervace do 25.2.2018 bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny.
  2. Při zrušení rezervace do 10.3. 2018 bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny.
  3. Při zrušení rezervace od 11.3.2018 bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny .


Registrace na celý workshop