Workshop chirurgie 

močového aparátuRegistrace na celý workshop

Registrace pouze na teoretickou část

Informace

Kdy: 17.3.2018

Kde: Brno (Medelova univerzita)

Cena: Celý workshop: 5100,- CZK

Teorie:   600,- Kč (teorie veterinární lékař)

               400,- Kč (veterinární technik/sestra, student)

Obsah semináře:

Seminář je zaměřen na zvládnutí praktických znalostí a dovedností z oblasti chirurgie močového aparátu u drobných savců.
Každý z účastníků si prakticky vyzkouší metody nefrotomie, nefrektomie, ureterotomie, cystotomie u drobných savců. Součástí semináře jsou také teoretické přednášky.
Cena zahrnuje účast na úvodním teoretickém semináři a praktické výuce, občerstvení a výukové materiály. 

Každý z účastníků bude mít k dispozici výukový materiál (kadáver), spotřební materiál (dezinfekce, roušky, rukavice, a další) a šicí materiál. Ochranný oděv, chirurgické nástroje (jehelec, skalpel, pean 2x, nůžky, pinzeta chirurgická, pinzeta anatomická)  si každý účastník zajistí sám. 

Počet účastníku je omezen na 20.

Lektorské vedení zajišťují:

MVDr. Karel Hauptman, Ph.D., 

doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal) 

Po registraci na tuto odbornou akci obdržíte do 10 pracovních dnů potvrzující email s dalšími informacemi ohledně platby, případné fakturace a podmínek účasti na semináři.

Registrace na seminář je platná po uhrazení účastnického poplatku.

Storno podmínky:

  1. Při zrušení rezervace do 25.2.2018 bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny.
  2. Při zrušení rezervace do 10.3. 2018 bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny.
  3. Při zrušení rezervace od 11.3.2018 bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny .