Endoskopie drobných savců

Registrace na celý workshop


Registrace pouze na teoretickou část

Kdy:        12. 11. 2017 

Kde:        Brno

Cena:     5500,- Kč (celý workshop)

Teorie:   600,- Kč (teorie veterinární lékař)

               400,- Kč (veterinární technik/sestra)

               300,- Kč (student)

Obsah semináře:

Seminář je zaměřen na zvládnutí praktických znalostí a dovednosti rigidní endoskopie u drobných savců.

Každý z účastníků si prakticky vyzkouší metody stomatoskopie, otoskopie, okuloskopie, vaginoskopie a cystoskopie. Prakticky zvládne také intubaci králíka pomocí endoskopu. Součástí semináře je také workshop topografické anatomie, jejíž znalost je pro zmíněné zákroky nezbytná.

Cena zahrnuje účast na úvodním teoretickém semináři a praktické výuce, občerstvení a výukové materiály. 

Každý z účastníků bude mít k dispozici výukový materiál (kadávery 3 zvířat), spotřební materiál (dezinfekce, roušky, rukavice, a další) a šicí materiál. Ochranný oděv si každý účastník zajistí sám.

Počet účastníku je omezen na 18.

Lektorské vedení zajišťují:

doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal) MVDr. Karel Hauptman, Ph.D. 

Po registraci na tuto odbornou akci obdržíte do 4 pracovních dnů potvrzující email s dalšími informacemi ohledně platby, případné fakturace a podmínek účasti na semináři.

- Registrace na seminář je platná po uhrazení účastnického poplatku.

- Storno podmínky:

  1. Při zrušení rezervace do 30. 9.2017 bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny.
  2. Při zrušení rezervace do 31.10. 2017 bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny.
  3. Při zrušení rezervace od 1.11. 2017 bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny .