Faciální chirurgie

REGISTRACE

Kdy: 29. 4. 2018

Kde: Brno

Cena: 5.100,- CZK


Obsah semináře:

Seminář je zaměřen na zvládnutí praktických znalostí a dovedností faciální chirurgie králíka - extrakce řezáků, chirurgie oka, chirurgie ucha a zevního zvukovodu.

Každý z účastníků bude mít k dispozici dva kadávery  na kterých prakticky provede extrakci řezáků, parciální a totální ablaci zvukovodu, kyretáž tympanické buly, enukleaci, exenteraci, apod.

Cena zahrnuje účast na úvodním teoretickém semináři a praktické výuce, občerstvení a výukové materiály.

Každý z účastníků bude mít k dispozici výukový materiál (kadávery 2 zvířat), spotřební materiál (dezinfekce, roušky, rukavice, a další) a šicí materiál. Chirurgické nástroje a ochranný oděv si každý účastník zajistí samostatně.

Počet účastníků je omezen na 20.

Lektorské vedení zajišťují:

doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal) MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.

Po registraci na tuto odbornou akci obdržíte do 5 pracovních dnů potvrzující email s dalšími informacemi ohledně platby, případné fakturace a podmínek účasti na semináři.

- Registrace na seminář je platná po uhrazení účastnického poplatku.

- Storno podmínky:

  1. Při zrušení rezervace do 1. 2. 2018 bude jako storno poplatek účtováno 5% z celkové ceny.
  2. Při zrušení rezervace do 1. 3.2018 bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny.
  3. Při zrušení rezervace do 1. 4. 2018 bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny.
  4. Při zrušení rezervace od 2.4. 2018 bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny .