Kasuistiky u drobných savcůRegistrace na seminář

Kdy:    2.12.2018

Kde:    Brno (Mendelova univerzita)

           Pavilon M

Cena: 1750,- Kč (veterinární lékař)

            1050,- Kč (veterinární technik/sestra)

            750,- Kč (student)


Obsah semináře:

Seminář je zaměřen na diagnostiku a terapii onemocnění drobných savců formou prezentace konkrétních klinických případů, a to včetně chirurgicky řešených onemocnění. 

Část semináře bude věnována interpretaci laboratorních nálezů.

Přednášky budou koncipovány tak, aby ukázaly časté i méně časté případy, se kterými se veterinární lékař/lékařka při své praxi. 

V rámci semináře budou probírána zejména tato témata:
- Endokrinologie
- Stomatologie
- Onemocnění gastrointestinálního traktu
- Onemocnění močového traktu
- Dermatologie
- Interaktivní diskuze nad případy

Cena zahrnuje účast na semináři a občerstvení a výukové materiály.  

Storno podmínky:

  1. Při zrušení rezervace do 31.10.2018 bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny.
  2. Při zrušení rezervace od 1.11. 2018 do 14.11. 2018 bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny.
  3. Při zrušení rezervace od 15.11.2018 bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny .

Další: V případě storno akce bude vrácen celý registrační příspěvek na účet plátce.


PARTNEŘI SEMINÁŘE