Workshop 

Vyšetření, odběry vzorků a aplikace

Registrace na celý workshop


Registrace pouze na teoretickou část

Kdy:   11. 11. 2017

Kde:    Brno

Cena:  3800,- CZK (celý workshop)

Teorie:    600,- Kč (teorie veterinární lékař)

               400,- Kč (veterinární technik/sestra)

               300,- Kč (student)

Pro koho je seminář určen:

Praktický seminář je určen pro veterinární lékaře, studenty veterinární medicíny a pro osoby účastnící se odborné přípravy k osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektů pokusů podle paragrafu 15 odst. 3 zákona 246/1992 v plném znění nebo pro osoby, které toto osvědčení již mají.

Obsah semináře:

Seminář je zaměřen na zvládnutí základních praktických dovedností, které jsou, které jsou základem diagnostického i terapeutického postupu. Každý z účastníků si osvojí správnou fixaci a klinické vyšetření různých druhů drobných savců, při kterém se budou diskutovat nejčastější onemocnění daného druhu. Prakticky zvládne palpaci, auskultaci a dále vyšetření dutiny ústní na sedovaném zvířeti. Po další praktické části workshopu každý účastník zvládne odběr krve u králíka a hlodavců (potkan, morče, myš), a tedy odběr z ušních cév a odběr krve z v. cava cranialis. Vyzkouší si zavedení intravenózního katetru a jeho fixace a metody odběru moči včetně katetrizaci uretry.

Cena zahrnuje účast na úvodním teoretickém semináři a praktické výuce, občerstvení a výukové materiály. 

Každý z účastníků bude mít k dispozici výukový materiál (králík, potkan) a spotřební materiál (dezinfekce, roušky, rukavice, a další). Ochranný oděv si každý účastník zajistí sám.

Počet účastníku je omezen na 20.

Lektorské vedení zajišťují:

doc. MVDr. Vladimír Jekl, Ph.D., DipECZM (Small Mammal) MVDr. Karel Hauptman, Ph.D.

Po registraci na tuto odbornou akci obdržíte do 4 pracovních dnů potvrzující email s dalšími informacemi ohledně platby, případné fakturace a podmínek účasti na semináři.

- Registrace na seminář je platná po uhrazení účastnického poplatku.

- Storno podmínky:

  1. Při zrušení rezervace do 15. 10.2017 bude jako storno poplatek účtováno 25% z celkové ceny.
  2. Při zrušení rezervace do 31.10. 2017 bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny.
  3. Při zrušení rezervace od 1.11. 2017 bude jako storno poplatek účtováno 100% z celkové ceny .